دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ج: پاسخ به سوال هویت با ارزیابی منطقی ازخود داده مي‌ گردد که این ارزیابی با ملاحضه ی فرهنگ به ویژه عقاید و انتظاراتی که جامعه از فرد دارد صورت مي‌ گیرد.

د: هویت فرایند یک پارچه سازی در مورد پرسش قرار دادن پیرامون حوزه‌هاي اساسی به خصوص حرفه آتی جنسیت عقاید سیاسی و مذهبی می باشد که در نتیجه آن تعهدی قابل انعطاف اما دیر پا در حوزه‌هاي یادشده به وجود مي‌ آید.این تعهد از جنبه عینی تعامل مؤثر فرد با جامعه و از جنبه ها ذهنی حس اساسی وظیفه شناسی و وفاداری را ضمانت مي‌ کند (غفاری، 1388).

که افراد نسبت به یگانگی شان و شباهتشان به دیگران و نقاط قوت و ضعف خود در روش هایی که در جهان اتخاذ مي‌ کنند آگاه تر باشند و رشد کمتر آن زمانی می باشد که افراد درمورد تمایزشان از دیگران دچار اغتشاش باشند و برای ارزشیابی خودشان بیشتر بر منابع بیرونی تکیه نمایند ساختار گرایان ویژگی‌هاي رفتاری فردی را که هویت روشنی دارند شامل 1. خودپنداره قوی –روشنی اهداف–آسیب پذیری اندک–پذیرش خود–قدرت تصمیم گیری بدون تزلزل–احساس مسولیت در برابر زندگی مي‌ باشد از سوی دیگر دیدگاهای غیر ساختاری نیز مانند پست مدرنیسم وسازه گرایی اجتماعی هست که بر خلاف دیدگاهای ساختگرا هویت را مفهوم ثابتی نمي‌ دانند بلکه معتقدند که هویت نشان دهنده کثرت وپیچیدگی طبیعی بشر می باشد از نظر ایشان افراد هویت واحدی ندارند بلکه دارای هویت‌هاي چند گانه هستند وهویتشان در تعاملات اجتماعی شکل مي‌ گیرد وهمواره در حال شکل گیری مجدد می باشد پس هویت افراد در تعاملات اجتماعی وهم چنین در فرایند درمان قابلیت تغییر دارد  (تبریزی وهمکاران،1389).

2-3-5-  عوامل موثر بر شکل گیری هویت :

مجموع این نظریه پردازان با دیدگاهای مختلفی که دارند درعواملی دارای اشتراک اند ودر فرایند هویت یابی نوجوان علاوه بر فرهنگ عمومي‌ جامعه نهادهای خانواده ومدرسه را به عنوان تعین کننده ترین نهادهای تشکیل هویت به حساب میآورند بعضی دیگر از اشتراکات آنها را که از عوامل موثر در هویت یابی فرد می باشد مي‌ توان به توضیح ذیل اختصار نمود (خواجه نوری، 1390).

  1. عوامل شناختی :رشد شناختی تاثیر مهمي‌ بر شکل گیری هویت دارد وقتی که فرد در دوره نوجوانی به مرحله تفکر عملیات صوری مي‌رسد امکان بهتری به دست میآورد که هویت آتی خود را ترسیم کند وبه مسائل آن بیندیشد (امیری، 1392).

عوامل مربوط به والدین : نوع ارتباط نوجوانان با والدین در چگونگی شکل گیری غالبا کسانی هستند که از جانب والدین خود به فراموشیب سپرده ویا طرد شده اند در تحقیقی که توسط (آدامز ،جونز ) در سال

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌

دسته بندی : دسته‌بندی نشده