دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-3- جامعه ي آماري :

جامعه در هرتحقيق عبارت می باشد ازهمه ي اعضاي واقعي يا فرضي که علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم.(دلاور،1388) جامعه ي آماري عبارت می باشد از مجموعه اي ازافراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند معمولاً در هرپژوهش،جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري می باشد که پژوهشگر مايل می باشد درمورد ي صفت متغير و واحدهاي آن به مطالعه بپردازد.جامعه آماری در این پژوهش،عبارت می باشد از کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد واسلامي‌ شهرستان دره شهراز هردو جنس اما بدون در نظر داشتن وضعیت تاهل وزمان ورود به دانشگاه در تمام سطح‌هاي تحصیلی ،مطالعه حاضر به صورت مقطعی در سال 1393خورشیدی انجام گرفت.

3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري:

نمونه ي آماري عبارت می باشد از مجموعه اي ازنشانه ها که از يک قسمت، يک گروه يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي گردد،به طوري که اين مجموعه معرف کيفيات و ويژگيهاي آن قسمت،گروه يا جامعه بزرگتر باشد.( نادري و نراقي، 1389) نمونه این پژوهش با بهره گیری از جدول مورگان در سطح دقت 5/.سطح اطمینان 95/.ونسبت تغییرپذیری5/.به میزان 120 نفر محاسبه گردید که با در نظر گرفتن 36/. برای پاسخهای نامطلوب مقدار آن به 190 نفر افزایش پیدا نمود، ضمنا اطلاعات حاصله براساس روش نمونه گیری ساده جمع آوری گردید .

3-5- نحوه اجرای پرسشنامه:

پس از تهیه پرسشنامه، وتعیین آزمودنی ها پرسشگر به دانشگاه آزاد دره شهر رجوع کرده وپس از طی مراحل اداری وهماهنگی‌هاي صورت گرفته وتشریح اهداف پژوهش از آزمودنی ها خواسته گردید، ضمن مطالعه پرسشنامه را تکمیل نمایند.
 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌

دسته بندی : دسته‌بندی نشده