دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

تکه ای از متن پایان نامه :

صفری و همکاران.(1390)، مقاله ای با هدف شناسايی عوامل موثر بر ريسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پيش بينی ريسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتريان حقوقی متقاضی تسهيلات يک بانک تجاری، با بهره گیری از روش تحليل پوششی داده ها و شبکه عصبی و مقايسه اين دو مدل انجام گرفته می باشد. در اين پژوهش، 27 متغيرتوضيح دهنده شامل متغيرهای مالی و غير مالی مورد مطالعه قرار گرفت که از بين متغيرهای موجود نهايتاً با بهره گیری از تکنيک تجزيه و تحليل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 8 متغير  تاثيرگذار بر ريسک اعتباری انتخاب گرديد که وارد مدل تحليل پوششی داده ها شده و امتيازات کارايی شرکتهای حقوقی با بهره گیری از آنها بدست آمد. همچنين متغير های انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون 3 لايه وارد مدل گردید.نتايج حاصل از مدل تحليل پوششی داده ها و شبکه2-8- اختصار فصل

در این فصل به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش و مروری بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر پرداخته شده می باشد. فصل حاضر در سه بخش به توضیح زیر توضیح داده شده می باشد. بخش اول: ريسك اعتباري، بخش دوم: ساختارهاي رقابتي در بازار، بخش سوم: پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی در مورد این موضوعات مورد بحث قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری