بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

خصوصيات شغلي، دلبستگي شغليشان بروز مي کند و نسبت به شغلشان دلبسته مي شوند. اما در صورتي که سازمان ويژگي های شغلي مطلوبي برای کارکنان فراهم نياورد، دلبستگي شغلي کارکنان نسبت به کارشكل نمي گيرند(به نقل از ورک و پارک، 2009).

 

2-2-2-9-عوامل موثر بر دلبستگی شغلی(از دیدگاه مهداد):

از دیدگاه مهداد(1389) عوامل شخصی و اجتماعی متعددی بر دلبستگی شغلی مؤثر می باشند. مهمترین ویژگی های شخصی در دلبستگی شغلی عبارت اند از: سن، نیاز به رشد و اعتقاد به اخلاق کاری سنتی. کارگران مسن شاید به دلیل دارا بودن مسئولیت و چالش بیشتر و فرصت کافی برای ارضای نیازهای رشد، معمولاً بیشتر به شغل خود دلبسته اند. کارگران مسن تر همچنین تمایل دارند که به ارزش سخت کار کردن پای بند تر باشند. به دلیل اینکه نیازهای رشد در دلبستگی شغلی اهمیت دارند در نتیجه آن ویژگی های شغلی که ارضای نیازهای رشد را فراهم می کنند، ارتباط زیادی با دلبستگی شغلی دارند. این ویژگی ها عبارتند از: برانگیختگی، اختیار، تنوع، هویت وظیفه، بازخورد و مشارکت(مهداد، 1389).

از دیدگاه مهداد(1389) افرادی که خصيصه های شخصيتي معيني را دارند مثل جايگاه مهار دروني، نياز به پيشرفت، تدبيراخلاق کاری، به احتمال زيادی مستعد دلبسته شدن به شغل هستند(براون، 2007). از ديگر افزايش دلبستگي شغلي و سازماني، آموزش می باشد. درك تأثیر و جايگاه سازماني و فرا سازماني هر شغل بستگي

تمام به آموزش های ارائه شده و اطلاعات مورد نياز کارکن دارد؛ چه در ابتدای کار و چه در جريان دوره زندگي کاري يا مسير حرفه ای يك فرد از طريق دريافت آموزش های پذيرفته شده قادر خواهد بود تأثیر سازماني خود را به خوبي درك کرده و انتظارات شغلي خود را شناسايي نمايد.

راهكار ديگر افزايش دلبستگي شغلي و سازماني توسعه کار های گروهي می باشد. يك تيم گروهي کوچك با مهارت های مكمل هم از افراد انساني می باشد که با اهداف مشترك و ديدگاه مشترکي گرد هم آمده اند و 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی