دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی  کلیه شعب بانک ملت استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • ” منابع تکنولوژی ” و ” منابع زیر ساختاری” تقسیم شده اند و نشان داده شده که این منابع چگونه بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. سپس 74 مقیاس در قالب یک پرسشنامه جهت اندازه گیری عوامل مدل توسعه داده شده اند. برای ارزیابی مدل، پرسشنامه در بین شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت توزیع شده می باشد. در تحلیل نهایی از روش SEM بهره گیری شده و همه فرضیات مدل آنها مورد تایید قرار گرفته می باشد. منابع زیر ساختاری CRM نسبت به منابع تکنولوژی تاثیر به مراتب معنی دارتری بر فرآیندهای CRM دارند.

یانگویی و همکاران [1]در سال (2004) در تحقیقی با عنوان ” یک چهارچوب تلفیقی برای ارزش مشتری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ” که در کشور چین صورت گرفته می باشد، مدعی شده اند که ارائه ارزش های برتر برای مشتری می تواند مزایای ملموس و غیر ملموسی را که از رفتارهای مشتری ناشی می گردد، برای شرکت به همراه آورد. در این پژوهش اشاره شده می باشد که با در نظر داشتن رقابت شدید و تغییرات سریع تکنولوژیک، بسیاری از شرکت ها به دنبال ارائه ارزش های برتر برای مشتریان خود هستند و ارائه ارزش های برتر به مشتریان به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت ها چه در زمان حال و چه در زمان آینده تلقی می گردد و همچنین تاثیر مهمی روی رفتارهای مشتریان خواهد داشت و در نهایت اینکه عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری بایستی از طریق رفتارهای مشتری اندازه گیری و ارزیابی گردد. در این مطالعه چنین فرض شده که ارزش مشتری مبنی بر ادراک

[1] Yongg

 

مطالعه ارتباط CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی کلیه شعب بانک ملت استان گیلان

مطالعه ارتباط CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی کلیه شعب بانک ملت استان گیلان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی : کلیه شعب بانک ملت استان گیلان