دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

تکه ای از متن پایان نامه :

 محمد صالح ولیدی در تعریف دیه می‌گوید: «دیه عبارت از مالی می باشد که در قالب یکی از امور ششگانه‌ی مذکور در قانون، به سبب ارتکاب قتل، جرح یا نقص عضو و سایر صدمات بدنی، بر مرتکب جرم واجب می‌گردد و بر حسب مورد به مجنی علیه یا اولیای دم داده می‌گردد».[1]

 

عبد القادر عوده در اظهار مجازات‌های بدلی می‌گوید: دیه اولین مجازات بدلی برای مجازات قصاص می باشد، پس زمانی که قصاص بنا به علتی ممتنع یا ساقط گردد، و جانی از آن عفو نشده باشد، دیه واجب می‌گردد. دیه مانند مجازات کمتر از نفس، مجازاتی بدلی می باشد، زمانی که جایگزین قصاص گردد، و آن مجازاتِ جنایت بر کمتر از نفس، در حالت عمد می باشد، و مجازات اصلی می باشد هنگامی که جنایت شبه عمد باشد نه عمد محض. او همچنین در ادامه می‌گوید دیه خواه مجازات اصلی یا تبعی باشد زمانی که به صورت مطلق بکار رود، مقصود از آن دیه‌ی کامل – یعنی صد شتر- می باشد، اما آن چیز که که کمتر از دیه‌ی کامل می باشد، اسم ارش بر آن اطلاق می‌گردد، با وجود این‌که بسیاری لفظ دیه را در مواردی که واجب می باشد لفظ ارش استعمال گردد، بکار می‌برند.[2] مجازات جنایات وارده مطالعه تعریف دیه نزد فقهاء و حقوقدانان حاکی از این می باشد که اکثریت آن‌ها کوشش داشته‌اند تعریف دیه را تعمیم دهند تا شامل مال واجب در جنایت بر نفس و کمتر از نفس بشود که با استعمال فقهاء در کتب فقهی و حقوقدانان در قانون مجازات اسلامی موافقت بیشتری دارد.

 

با در نظر داشتن مطالب فوق می‌توان دیه را این گونه تعریف نمود: مالی که به سبب قتل بشر معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌گردد، خواه مقدار این مال توسط شارع – از طریق نص یا قیاس- تعیین شده باشد یا تعیین نشده باشد.

 

1-1-3- مفاهیم مرتبط با دیه

فقهاء و به تبع آن حقوقدانانعلاوه بر لفظ دیه، الفاظ دیگری را نیز برای اظهار مال واجب با تعدی بر بدن بشر استعمال کرده‌اند. مانند‌ی این الفاظ، ارش و حکومت می باشد. پس بایستی معنای این الفاظ روشن گردد تا میزان ارتباط هر یک از آن‌ها با دیه مشخص گردد. در زیر معانی هر یک از این الفاظ در لغت و اصطلاح مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

[1]. ولیدی، بایسته­های حقوق جزای عمومی (3-2-1)، ص 391.

[2]. عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج 2، ص 261.

 

 

 

مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه