دانلود : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

مفهوم پردازی سبک زندگی آسیب‌هاي سبک زندگی مدرن را به مثابه مسئاله واجد ارزش پژوهش نموده می باشد. سبک زندگی بشر مدرن از نظر همین نظریه پردازان در جهت امحای فردیت اصیل اقدام مي‌ کند وزندگی او را از کیفیت تهی مي‌ ماید ودر نهایت جهان را به قفس آهنین تبدیل کرده می باشد ودلزدگی به بار مي‌‌آورد (پرنیان، 1392).

ظهور سبک زندگی به عنوان مسئله ای جامعه شناختی در همان ابتدای تاسیس رشته خود را در کنار مسئاله مندی مدرنیته اقتصادی پولی سرمایه داری و… مي‌دیده می باشد . پس انتظار مي‌ رود که در هر جامعه ای که درگیر چنین تحولاتی گردد سبک زندگی به عنوان مساله ای جامعه شناختی رخ نماید وجامعه شناسان را ترغیب کند برروی آن پژوهش ومداقه بپردازند (خسروی، 1390).

در ایران نیز چندی می باشد این اصطلاح در فضای آکادمیک به موضوعی قابل توجه وهدایت تحقیقات انجام پژوهش‌هاي مختلف تبدیل شده می باشد در اینجا این سوال به وجود مي‌ آید که آیا مي‌ توان به معنایی که در اروپای قرن نوزدهم و بیستم میلادی سبک زندگی به عنوان مساله ای جامعه شناختی طرح گردید در جامعه ایرانی نیز به عنوان مساله ای جامعه شناختی صورت بندی گردد . با نگاهی به تغییرات وتحولات جامعه ایرانی به نظر مي‌ رسد بسیاری از مسائل جامعه شناختی مانند سبک زندگی در مورد این جامعه قابل طرح می باشد (آذرفتحی، 1392).

2-1-2-  تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای جدید ارتباطی

امروزه فناوری‌هاي اطلاعاتی وارتباطی به عناصری بی بدیل در زندگی بشر تبدیل شده اند عصر کنونی را بسیاری عصر انقلاب اطلاعات وارتباطات نامیده اند وسایل ارتباط جمعی پیچیده ترین ابزار القای اندیشه ها وکارآمدترین سلاح ها برای تسخیر آرام جوامع هستند. در چند دهه اخیر با در نظر داشتن سرعت سر سام آور پیشرفت ورشد تکنولوژی ارتباطات واطلاعات هر روزه بر پیچیدگی وکارآمدی این ابزارها ووسایل در جهان افزوده مي‌ گردد امری اجتناب ناپذیر نموده می باشد تصویری که در حقیقت در ذهن خود مي‌ سازیم نمایی از ادراک وبرداشت ما از واقعیت محسوس وملموس زندگی می باشد (کوهسار، 1388).

اگر چه پیش از این بشر ها در ارتباطی رودررو با یکدیگر بوده اند ورونق و ترویج روش‌هاي زندگی از طریق همین ارتباطات رودررو با روندی بسیار کند وضعیف همراه بوده می باشد ولیکن با در نظر داشتن فنآوری‌هاي سرعتی شتابان در سایه تکنولوژی الکترونیکی وفناوری‌هاي جدید اطلاعات وارتباطات نحوه برخورد واستفاده از دانش و اطلاعت نیز تغییر یافته می باشد امروزه با گسترش رسانه ها وعمومي‌ شدن ماهواره ها ورود سایر وسایل ارتباطی در جوامع بشری مسائل اجتماعی جدید به وجودآمده می باشد و هر روز بیش از پیش به اهمیت بهره گیری از آنها در زندگی بشر ها افزوده مي‌ گردد. با مراجعه به آمار وارقام موجود در

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌