دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی  کلیه شعب بانک ملت استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

قوي را در طراحي محصولات و فرايندهاي جديد ارائه كرده می باشد. در اين روش ها، آزمايش هايي انجام مي گردد، براي تشخيص پارامترهاي طراحي كه اثر اغتشاش (عوامل زیرا دما، فشار يا خطاي انسانی) را كه بر عملكرد موثرند به حداقل مي رسانند. روش تاگوچي امكان آن را ايجاد كرده می باشد كه اين اطلاعات حياتي با تعداد آزمايش و تجربه بسيار كمتري فراهم گردد. نتيجه آن می باشد كه محصولات و فرايندها به مقصود مقاومت در برابر اغتشاش ايجاد مي شوند. به نظر تاگوچي، طراحي، جزء اصلي هزينه محصول نهايي می باشد و توسعه محصول سه مرحله دارد:

– طراحي سيستم: طراحي سيستم توأم با نوآوري می باشد و نياز به دانش مهندسي دارد؛

– طراحی پارامتر: مرحله كليدي می باشد كه در آن مقادير پارامتري محصول و سطوح اقدام عوامل فرايند، به طوري كه حداقل حساسيت را به عوامل اغتشاش داشته باشد، تعيين مي گردد؛

– طراحي تلورانس: به معني صرف پول براي مواد، اجزاء يا ماشين آلات مرغوب تر می باشد اما تنها درصورتي كه انحرافات كاهش يافته حاصل از طراحي پارامتر، كفايت لازم را نداشته باشد(شریف زاده،1379).

– نمودارهاي پارتو[1]  = اولويت بندي اقدام؛

– نمودارهاي علت و معلول[2]= تشخيص علتها؛

– لايه بندي[3]= علت ها در زيرمجموعه؛

– برگه هاي كنترل [4] = جمع آوري داده ها؛

– هيستوگرام ها[5] = نمايش انحراف ها؛

[1]  Pareto charts

[2] Cause and effect diagrams

[3] Stratification

[4] Check sheet

[5] Histograms

 

مطالعه ارتباط CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی کلیه شعب بانک ملت استان گیلان

مطالعه ارتباط CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی کلیه شعب بانک ملت استان گیلان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی : کلیه شعب بانک ملت استان گیلان