دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2

غباری،2010)اما در مطالعات مذکور صرفآ ارتباط هم بستگی مرتبه صفر دو متغیر مذکور مطالعه شده و از آنجایی که تصور از خدا ناشی از فرایند انطباق و دلبستگی به والد مي‌ باشد تأثیر تبینی فرایند انطباق مذهبی بر رشد تحولی تصور از خدا ناشی از مدل‌هاي روانی از والد بر تصور از خود نادیده گرفته شده می باشد.نکته حائز اهمیت منطق چگونگی ارتباط بین دلبستگی به والد و تصور از خداست.به عبارتی روابط دلبستگی و مدل‌هاي روانی والد بر چگونگی تصورو ارتباط فرد با خود بسیار واضح و روشن می باشد.

مطالعات کرک پاتریک (2008 نقل از صادقی و مظاهری ،1390 ) که بحث دلبستگی به حوزه دین وارد کرده بود دریچه دیگری بر این مسآله گشود .

کرک،پاتریک (2008 نقل از صادقی و همکاران ، ) (لری ،2007 و غباری،1388 ) معتقد می باشد پناهگاه ایمنی که در شکل گیری دلبستگی تأثیر دارند دلبستگی تأثیر دارند پایه و اساس شکل گیری تصور از خدا نیز مي‌ باشد .

2-3-2- هویت در نگاه دیگران

مقوله هویت برای پاسخگویی به پرسش چیستی و کیستی در همه علوم قدمتی هم پای تمدن بشر دارد مولوی مي‌ سرآید :

روزها فکر من اینست و همه شب سخنم ، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر تنهایی وطنم

ملا صدرا در کتاب اسفاراربعه به ریشه یابی معانی هویت مي‌ پردازد و وجود متفاوتی را برای آن قائل می باشد.

هویت به معنای وجود واقعی شی ،هویت به معنای ماهیت ،هویت به معنای وجود وهویت به معنای مصداق (صالحی ،1388)

هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی می باشد که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر مي‌ گردد که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی، تداوم، استمرار، یکپارچگی و عدم تفرقه می باشد (محرمی،1389) مفهوم هویت مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع  مي‌ باشد و از سوی دیگر در حال شدن دائمي‌ می باشد.لذا همواره بایستی از طیفی دانست که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌هاي که به آن افزوده مي‌ گردد بر روی این طیف

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌

دسته بندی : دسته‌بندی نشده