دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

تکه ای از متن پایان نامه :

  2-4-8-10- متدولوژي اجرايي

متدولوژي اجراي طرح مديريت ريسك اعتباري در بانك مستلزم طي فرايند عمومي مديريت ريسك يعني شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت می باشد. اين فرآيند در دو بخش اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتبارات اعمال مي‌گردد.

  2-4-8-11- اعتبارسنجي

در اين بخش ريسك وام‌هاي انفرادي مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‌گيرد. در مرحلۀ شناسايي، تيم اجرايي به بررسي و شناسايي متغيرهاي توضيحي اعتبار وام‌گيرندگان در بانك مي‌پردازد و فهرستي از اين متغيرها فراهم مي‌آورد. متغيرهاي توضيحي براي وام‌گيرندگان حقيقي و حقوقي به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هم‌زمان با شناسايي متغيرهاي توضيحي، سابقه‌اي از عملكرد اعتباري مشتريان نيز تهيه مي‌گردد.

در مرحلۀ اندازه‌گيري، بر اساس مدل‌هاي اعتبارسنجي، به هريك از متغيرهاي توضيحي وزني منتسب مي‌گردد. اين اوزان از درجۀ اهميت نسبي متغيرهاي توضيحي در تشريح اعتبار مشتريان حكايت مي‌كند. خروجي اصلي مدل‌هاي اعتبارسنجي، سنجش اعتبار متقاضيان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباري، رتبۀ اعتباري و يا گروه‌بندي آن‌ها در قالب طبقات اعتباري می باشد. بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول[1] و زيان مشروط بر نكول[2] مي‌توان زيان اعتباري مورد انتظار حاصل از وام‌هاي انفرادي را محاسبه كرد. هم‌چنين، بر اساس توزيع به‌دست آمده مي‌توان سنجۀ ريسك اعتباري مورد نظر را برآورد نمود.

در مرحلۀ گزارش، نتايج حاصل از اعتبارسنجي مشتريان در اشكال استانداردي ارائه مي‌گردد. رتبۀ اعتباري مشتريان در اين مرحله گزارش مي‌گردد. از ديگر گزارش‌هاي مهم اين مرحله، ماتريس گذار[3] مشتريان می باشد. بدين وسيله، احتمال گذار از يك رتبۀ اعتباري به رتبه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر گزارش مي‌گردد.

در مرحلۀ مديريت، بر اساس گزارش‌هاي حاصل از مرحلۀ قبل، رهنمودهايي براي راهنمايي تصميمات مديريت ريسك اعتباري فراهم مي‌گردد. در اين مرحله، براي اعطا يا جهت از قوه به فعل در آوردن مبادلات برای ارضای نیازها و خواسته های بشر( روستا و همکاران، 1388).

[1].  exposure at default (EaD)

[2].  loss given default (LGD)

[3]. transition matrix

 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری