دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

2-2-2-5-ویژگی های افراد دلبسته به شغل:

فرد دلبسته به شغل به عنوان کسي که شغلش يك جزء لازم برای تعريف از خودش می باشد توصيف مي گردد. و به همين ترتيب بسياری از نظريه پردازان اين طور فرض کرده اند که اين افراد کوشش اساسي خود را در جهت دستيابي به اهداف سازماني به کار مي برند و کمتر احتمال دارد که شغل خود را ترك کنند. به طور عكس در مورد افرادی که کمتر به شغل خود دلبسته اند فرض شده می باشد که احتمال ترك سازمان و دريغ داشتن کوشش خود در شغل بيشتر می باشد و همچنين اين افراد احتمال بيشتری دارد که انرژی خود را در وظايف خارج از حيطه کارش به کار برد و يا به فعاليت های گوناگون نامطلوب در شغل بپردازد(روتنبری و موبرگ2، 2007).

افرادی که دلبسته به شغل هستند کار يك جنبه مرکزی از هويت شخصي شان می باشد و به طور عميقي به کارشان کشش دارند و شيفته آن هستند و اغلب به مسايل مربوط به شغلشان فكر مي کنند حتي وقتي که کار نمي کنند. اين افراد رضايت شان از شغل بيشتر می باشد و بيشتر به شغل، حرفه، و سازمانشان متعهد هستند. آنها به ندرت به تغيير کارفرمايشان فكر مي کنند و عموماً معتقدند که اهداف شخصي شان با اهداف سازماني شان سازگار می باشد (میشرا و شیام1، 2005).

افرادی که به شغل خود دلبسته مي شوند در کارشان پتانسيلي برای ارضای نيازهای سطح بالای روانشناختي خود مي يابند. مثلاً برای رشد، پيشرفت، معنا داری، شناسايي و ايمني.  دلبستگي شغلي عملكرد افراد را به دلبستگي شغلي با انگيزش و خشنودی شغلي ارتباط تنگاتنگي دارد. معمولا دلبستگي شغلي از خشنودی شغلي مهم تر می باشد. دلبستگي شغلي به خصوصيات شخصي و ماهيت وظايف کاری وابسته می باشد(مهداد، 1389).

2 – Rotenberry , P. F. , Moberg

1 – Mishra, P. C. ,Shyam

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی