دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 جهان مي‌ توان به این واقعیت پی برد که رسانه‌هاي جمعی بخصوص تلویزیون بیشترین سهم را در گذراندن اوقات فراغت افراد دارند به طوری که براساس آمار سال 1388 بیش از 90درصد شهروندان تهرانی برای گذراندن اوقات فراغت خود به تماشای تلویزیون مي‌ پردازند ،وبه طور کلی بر میزان تماشای تلویزیون به لحاظ حجم وزمان مخاطبان افزوده مي‌ گردد. (رحیمي‌ نژاد، 1388. باتوجه به این امر امروزه در ارتباط با رسانه‌هاي همگانی مانند رادیو وتلویزیون ماهواره و امثال آنها مطالعات دقیق ومنطقی ای صورت گرفته می باشد این مطالعات حکایت از اهمیت رسانه‌هاي جمعی به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی دارد . رسانه‌هاي جمعی در سطح اجتماعی پایگاهی را اشغال کرده اند که از آن جایگاه فرهنگ جریان یافته واشکال سمبلیک ونمادین ریشه دوانده می باشد وتوسعه مي‌ یابد به طوریکه مي‌ توان گفت رسانه ها  برشیوه رفتاری نحوه سلوک وسلیقه‌هاي عمومي‌ در جامعه وهنجارها اثر مي‌ گذارد (لطف آبادی،1389).

سبک زندگی که سبب نمایش هویت وشخصیت افراد در جهان کنونی می باشد مانند مفاهیمي‌ می باشد که در دنیای امروزه مورد توجه قرار مي‌ گیرد.امروزه الگوهای پوشش شیوه‌هاي تغذیه،ارزش ها،توجه ها،ورفتارهای انسانی با سرعت هرچه بیشتر تغییر مي‌ کنند، وافراد برای انطباق خود با جهان پیرامون خود نیازمند تغییرات زیادی درالگوی مصرف وسبک زندگی خود هستند، پس افراد برای ارتقا پیوسته، نیازمند آگاهی وبهره گیری از اطلاعات واز طریق رسانه‌هاي فرهنگی جامعه مانند سبک زندگی از خود بجای مي‌ گذارند . در چند دهه اخیر با در نظر داشتن افزایش بهره گیری از رسانه‌هاي جمعی در کشورمان شاهد تغییر در مجموعه ای از رفتار،عادات،عقایدوارزش‌هاي مردم کشورمان باشیم ونبض این تحولات در ورود ماهواره ها به کشورمان می باشد بطوریکه با ورود ماهواره به جامعه سهمي‌  که رسانه ملی اشغال کرده می باشد، به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده می باشد وبخش اعظمي‌ از آن به برنامه‌هاي ماهواره اختصاص پیدا کرده می باشد که در این چند سال اخیر با افزایش تعداد شبکه‌هاي فارسی زبان ماهواره مخاطبان این رسانه در حال افزایش می باشد (رضایی،1389).

اعتقاد بهداشتی می باشد این مدل یکی از اولین مدل هایی می باشد که در دهه 1950 برای رفتارهای پیشگیرانه مربوط  به سلامت به وجود آمد.در این مدل بر خلاف آموزش سنتی که راه حل‌هاي پیش آمده را به افراد ارائه داده وبه آنها اجازه تفکر نمي‌ دهد برای ادراک فرد از تهدید ناشی از یک مساله بهداشتی وارزیابی توامان از رفتار توصیه شده جهت پیشگیری یا مدیریت مساله مخاطب قرار مي‌ گیرد که از نکات برجسته روش شناسی این مدل محسوب مي‌ گردد (خواجه نوری، 1392).

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌