دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

جنس مقابل روا داشته می باشد. در طرفداری کیفری افتراقی با در نظر داشتن معیار آسیب شناسانه، جنس مونث در برابر بعضی جرایم نیازمند طرفداری ویژه می باشند. در تقنین قانون مجازات اسلامی مواردی چند از این نوع طرفداری قابل توجه می باشد. در باب تعزیرات قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات 1375 تعرض و اهانت به زنان و مزاحمت برای آنان را جرم جداگانه ای نسبت به زنان را جرم جداگانه ای نسبت به ماده 619 قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته می باشد.[1]

 

 

را بکشد محکوم به قصاص می باشد لیکن اما زن بایستی قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد ». مطابق این ماده هرگاه مرد مسلمانی عمداٌ زن مسلمانی را بکشد مرتکب قتل عمد شده می باشد و مستوجب قصاص می باشد اما اجرای این مجازات مشروط به این می باشد که اولیاءدم زن بایستی نصف دیه مرد را به او بپردازد تا بتواند مرد را در مقابل زن مقتول قصاص کنند. پس اگر زنی توسط زنی به قتل برسد مطابق مواد فوق بدون رد دیه قصاص می گردد اما اگر زنی توسط مردی به قتل برسد اجرای مجازات قصاص، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می باشد و نظر اتخاذی این ماده نظر معروف فقها می باشد.[2]

 

بند اول : ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان

ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده  وارد می باشد این می باشد که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، زیرا تراضی برای پرداخت آن لازم می باشد، مشکل لاینحل باقی می ماند. در این ارتباط ماده 258 قانون مجازات اسلامی مطابق با نظر معروف فقها چنین ذکر گردیده می باشد :« هرگاه مردی زنی را به قتل برساند اما دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل، می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.[3]وجود چنین قوانینی، نادیده انگاشتن حق حیات زنان و مجوز اعمال خشونت در مورد آنان می باشد زیرا تهیه نیمی از دیه مرد قاتل کار ساده ای نیست و اولیاءدم مقتول مجبور می باشد یا نصف دیه مرد را به او بدهد و یا به دلیل عدم توان در تهیه نصف دیه مرد و عدم رضایت برگذشت از قصاص همچنان در بلاتکلیفی بماند. قانونگذار ایران هر چند برای قتل زن توسط مرد مجازات قصاص پیش بینی[1]. ماده 608 قانون مجازات اسلامی : توهین ساده عبارت می باشد از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه ازهیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست.

[2]. مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 11، بی تا، ص96 .

[3].همان.

 

 

 

مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران