دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

می باشد اما با این وجود سه ماده از آن در مورد پرداخت دیه در ایراد  ضرب و جرح و کسر می باشد، به عنوان مثال یکی از این سه ماده تصریح می‌کند بر این که: «اگر مردی پای مرد دیگری را قطع کند بایستی ده شِکِل (واحد پول اسرائیل) نقره بپردازد». در قانون بالالاما نیز به پذیرش نظام دیه تصریح شده می باشد. در این قانون دیه خاص جرایمی می باشد که علیه طبقه بردگان روی می‌داد زیرا این قانون برای جرایمی که علیه طبقه آزادگان واقع مي‌گردید بر پایه قصاص و انتقام از جانی اقدام می‌نمود. به عنوان مثال در ماده 22 این قانون آمده می باشد: «مجازات قتل یک کنیز پرداخت دو کنیز به صاحب آن می باشد» اما طبق ماده 24 این قانون مجازات قتل همسر موشیلینوم یا فرزند او کشتن جانی می باشد،و مجازات از بین بردن بکارت دوشیزه از طریق غصب اعدام می باشد (ماده 26) اما مجازات از بین بردن بکارت کنیز پرداخت 3/2 مَن نقره به صاحب آن می باشد. در حالات ضرب و جرح و کسر نیز قانون بالالاما به نظام پرداخت دیه اقدام کرده می باشد:

ماده 42: در گاز گرفتن گوش و جدا کردن آن جانی بایستی یک مَن نقره پرداخت کند، و در درآوردن چشم یک مَن نقره، و در شکستن دندان 2/1 مَن نقره و در سیلی زدن به گونه 10 شِکِل نقره بایستی پرداخت کند.

ماده 44: در شکستن دست جانی بایستی 2/1 مَن نقره پرداخت کند.

دیه‌ی مذکور در این مواد،خاص جرایمی می باشد که علیه طبقه برد‌گان روی می‌داد زیرا چنان که اظهار گردید در این قانون مجازات جنایت بر آزاده انتقام و قصاص بوده می باشد. همانگونه که در قانون حمورابی که بعد از این قانون آمد به تفاوت بین مجازات طبقه آزاد‌گان و طبقه برد‌گان تصریح شده می باشد و پرداخت دیه را خاص جنايت بر برده دانسته می باشد. در دو ماده از این قانون آمده می باشد:

«اگر کسی چشم دیگری را از حدقه درآورد چشم او از حدقه درآورده می‌گردد».

«اگر کسی از آن‌ها چشم برده را در آورد یا استخوان او را بشکند یک من نقره بایستی غرامت بدهد».[1]

آنگولاساکسون: نخستین مجموعه‌ی قانونی که در قرن هفتم میلادی در انگلستان تدوین شده و به نام شاه ساکسونی معروف گردید، در برگیرنده‌ی سیستم کاملی جهت جبران ضررهای بدنی اعم از قتل و ضرب و جرح بود. در یکی از مواد این قانون تصریح شده می باشد کسی که سبب کنده شدن[1]. همان، صص47 _45.

 

 

 

مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده