دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در قرآن کریم به کار رفته می باشد به 20 لفظ مي‌ رسد که ظن، حسبان، شعور، ذکر، عرفان، فهم، فقه، درایت یقین، فکر، رای، زعم، حفظ، حکمت، خبره، شهادت، عقل، مانند آنانند (طبرسی ترجمه بغدادی، 2011).

2-2-3- ارتباط علم وادراک

به گفته بعضی از دانشوران اگر ادراک در معنای عام آن (حصول صورت شی ونص ناطقه )وعلم در معنای عام آن (حصول صورت شی در عقل )به کار مي‌ روند .ارتباط علم وادراک تساوی می باشد بعضی نیز معتقدند اگر علم به معنای ادراک امور کلی وادراک بر حضور مدرک نزد مدرک به کار رود ادراک به این معنا شامل علم وادراک امور حسی مي‌ گردد در این صورت بین علم وادراک عموم وخصوص مطلق ورابطه آن دو مانند ارتباط نوع جنس می باشد یعنی ادراک جنس وعلم نوع آن می باشد .(سبحانی، 1390)

2-2-4- ادراک امور حسی

گاهی ادراک تنها برای درک امور حسی اطلاق مي‌ گردد که در این صورت تفاوت این نوع ادراک با علم مانند تفاوت در نوع می باشد که هر دو تحت یک جنس جمع مي‌ شوند یعنی ادراک مطلق جنس وادراک حسی وعلم انواع آن مي‌ باشد .(سبحانی، 1390)

2-2-5- ادراک به معنای رویت

بسیاری از دانشمندان مانند شیخ طوسی در تفسیر آیه شریفه (لا تدرکه الا بصار وهویدرک الابصار ) تصریح مي‌‌کند که معنای ادراک در آیه همان رویت می باشد اما غالب دانشمندان اهل سنت ذیل همین آیه تصریح مي‌‌کنند که ادراک با رویت تفاوت مي‌‌کند، زیرا ادراک به معنای احاطه کامل می باشد وبرخی از كه خداوند را تنها به صفات واسمائي مي‌ توان خواند كه خود خداوند می باشد يا پيامبر وامامان معصوم (ع)وگروه سوم ميان صفات واسماء‌ فرق نهاده اند واسما را توفيقي وصفات را غير توفيقي شمرده‌اند (موسوی خراسانی،1390).

2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه

در فلسفه ارسطو خدا جایگاه واهمیت ویژه ای دارد واز آغاز در مکتوبات عمومي‌ خود در اثبات وجود مبدا نخستین وهستی خدا کوشیده می باشد .جهانبینی فلسفی ارسطو حاکی از این می باشد که وی فلسفه خود را از جهان فروردین (ناسوت )آغاز مي‌ کند وبه جهان فرازین (لاسوت )پایان مي‌ دهد هر چند بنیادی ترین مساله متافیزیک ارسطو مساله هستی وجود می باشد . اما از نظر وی موجود به ماهو موجود واقعی خداست .(اوراسیا) جوهر به اعلی درجه می باشد اوراسیای حقیقی نخستین و مطلقا موجود هموست که متافیزیک در

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌