دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 یعنی شناسایی کامل مشتری به کسانی که به طور عملی به مشتری خدمتی عرضه می کنند مدیران ممتاز به طریق زیر برای مشتری ایجاد اهمیت می کنند:

الف: ابلاغ صریح اهمیت مشتری به کارمندان .

ب: رفتار مشتری به عنوان کسی که در رأس اولویت هاست.

ج: منع اظهارات مخرب در مورد کسانی که از خدمت یا فرآورده های گروه کاری آنان بهره گیری می کنند (هرسي، بلانچارد، 1993؛ به نقل از الوانی، 1388).

 

 

مدیران ممتاز بر اساس معیار های اعتقادی، افراد نسبت به خود اقدام می کنند. انتقاد سازنده را پذیرفته و ترغیب می کند. (هرسي، بلانچارد، 1993؛ به نقل از حیدری، 1389).

تعهد نسبت به مردم :

این تعهد بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد. مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آنان کاری می کنند گذشت و ایثار نشان می دهند. این اقدام به استفادۀ مدیر از شیوۀ صحیح رهبری به مقصود کمک به افراد در حصول توفیق انجام وظیفشان اشاره دارد سه اقدام حیاتی از اعضای تشکیل دهندۀ این تعهد می باشد: نشان دادن علاقه مندی مثبت و باز شناسی، دادن بازخورد پیشرفتی، ترغیب ایده های نو آورانه.

 نشان دادن علاقه مندی مثبت و باز شناسی تأکید بر این نکته دارد که بایستی کاری نمود که مردم احساس برنده ها را داشته باشند و مثل آن ها اقدام کند.، برای رسیدن به این مقصود بایستی به عملکرد دیگران پاداش داد و آن را تقویت نمود. مدیر ممتاز با بهره گیری از بازخورد شرافتمندانه با افراد با بهره گیری از تثبیت مجدد هدف های واقع گرایانه عملکرد کار می کند، مدیر حاضر برای هدایت و آموزش فرد به مقصود 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی