دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ب)سوالات پژوهش

  1. چه طرفداری های کیفری نسبت به زنان بزه دیده در قوانین کیفری داخلی صورت گرفته می باشد و آیا این طرفداری ها کافی می باشد؟
  2. آیا جرم انگاری این پدیده می تواند به عنوان یکی از بهترین راههای پیشگیری کیفری باشد؟
  3. جنبه های نا کارآمدی سیاست جنایی ایران در قبال خشونت علیه زنان کدام می باشد؟
  4. آیا قوانین و مقررات تبعیض آمیز ماهوی و شکلی می تواند عامل و مروج خشونت علیه زنان باشد؟

پ) فرضیه های پژوهش

برای پاسخ به پرسشهای پژوهش فرضیه هایی در نظر گرفته شده می باشد که در طول این پژوهش درصدد سنجش درستی یا نادرستی آن خواهیم بود، این فرضیه ها عبارتند از:

  1. زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران با لقوه قربانیان خود را غالبا ٌاز میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد و نیز زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماجهای مطلوبی برای آنها محسوب می شوند پس با در نظر داشتن دستاوردهای بزه دیده شناسی طرفداری از بزه دیدگان زن ضروری می باشد.
  2. سیاست جنایی ایران به لحاظ عدم در نظر داشتن ارکان یک سیاست جنایی سنجیده مثل تدابیر پیشگیرانه ی خاص جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و تدابیر حمایتی کیفری و غیر کیفری و تکیه بیش از حد به کیفر آن هم کیفر تبعیض آمیز موجب شده تا ناکار آمدی آن در قبال خشونت علیه زنان روشن و آشکار گردد.
  3. با وصف تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنوز قوانین عادی از تمام ابزارهای کافی سیاست جنایی مثل ایجاد خانه های امن و جبران خسارت وارده به زنان و بهره گیری از قضات زن و پلیس زن جهت ایجاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بهره گیری نکرده اند.
  4. قوانین کیفری موجود به نحو شایسته از زنان بزه دیده طرفداری نمی کند به اظهار دیگر در حوزه طرفداری کیفری زنان بزه دیده به طرفداری های ویژه و افتراقی بیشتری نیازمندند.

 

 

 

مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران