دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 پیشرفت عملکرد وقت صرف کند، این اعمال سبب به وجود آمدن جوی مطلب از اعتماد، اطمینان و توفیق خواهد گردید.

تعهد نسبت به وظیفه:

این تعهد به وظایفی که بایستی انجام گیرد تکیه دارد. مدیران موفق به وظایفی که مردم انجام می دهند ربط و معنا می بخشد. آنان برای زیر دستان کانون توجه و جهت را تعیین کرده انجام توفیق آمیز تکلیف را تضمین می کنند(هرسي، بلانچارد، 1993، به نقل از حیدری، 1389).

 

 

 

2-2-1-6-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی:

انسجام گروه: بعضی مطالعات رابطۀ انسجام گروهی را مثبت و تعداد دیگری، ارتباط این دو را منفی دانسته اند(البته همبستگی حاصل از جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده می باشد.)

وابستگی متقابل وظایف: در اغلب مطالعات رابطۀ وابستگی وظایف با تعهد مثبت و متوسط گزارش شده می باشد. موریس و استیرز اظهار می دارند که وقتی کارکنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند از کمک خود به سازمان و گروهای مرتبط آگاهی خواهند پیدا نمود و این خود به تعهد نظری به سازمان و گروههای مرتبط آگاهی خواهند پیدا نمود و این خود به تعهد نظری به سازمان منجر می گردد.

ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیران: هر دو نوع رفتار مدیران ملاحظه کاری و ساخت دهی با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارند.

ارتباط قدرت رهبران با تعهد سازمانی:

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی