پایان نامه با موضوع : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

زندگی درمورد رفتارها وفعالیت‌هاي واقعی می باشد این امکان را فراهم میآورد که تا تغییراتی که در پژوهش یافته می باشد مطالعه کنیم وحتی به این نکته بپردازیم که میان آن چیز که ارزش‌هاي ما حکم میکرده اند ونگرشهای ما به آن تمایل داشته اند با آن چیز که پژوهش یافته می باشد چقدر فاصله دارد (ریاحی، 1388).

در دوره بندی حیات تمدنی به گونه‌هاي سنتی مدرن وپست مدرن با در نظر داشتن ویژگی‌هاي ذاتی هر دوره به سختی مي‌ توان جایی دقیق ومتفق القول برای جامعه ای در حال گذار همانند ایران در نظر گرفت که گاه تئوری‌هاي موجود منطبق می باشد وگاه در بعضی موارد به آن معارض وناهمخوان می باشد حکومتی شبه سنتی وبرخوردار از امکانات سخت افزاری مدرنیته وطیف جمعیتی که سبب مواجه ومشارکت ناگزیرا جریان جهانی شدن ماهیتی پست مدرن به وجود آورده می باشد .موضوعی مبهم را تداعی مي‌ کند که در اجتماع آنها به سختی مي‌ توان تصویری دقیق از یک برهه تمدنی مشخص را باز شناخت پرداختن به مساله سبک زندگی امری نیست که به گونه ای در خود قابل توجه باشد ما در دوره ای مختلف کسبه ،عمله ،شنحه ،مالک ،رعیت ،…بوده ایم کسبه واهل عیالش پوشاکی از مخمل ودیبا واطلس بر تن مي‌ کردند وعمله از پوششی زیرا شلوار جین وکرابات برخوردار بوده اند، در واقع مطالعه درباب سبک زندگی جوانان در عوامل اجتماعی موثر بر آن از جهات مختلف مي‌ توان مفید باشد ،اولا در پی انجام چنین تحقیقاتی مي‌ توان به شناختی ذیقیمت از جامعه دست پیدا نمود، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم مي‌ توان عوامل متعددی را شناسایی نمود که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته مي‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان مي‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم مي‌ کنند تاثیر مي‌ گذارند واین نکته درمورد سبک زندگی مادی ومعنوی توام صدق مي‌ کند دانستن این سناریو ها راهی برای شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه یا حداقل شناخت راهی می باشد که مردم پیمودن آن را مطلوب مي‌ پندارند  واین گونه اطلاعات حداقل لازم برای ساختن سیاست اجتماعی واقع بینانه ترند (بخشش، 1389).

تغییرات سبک زندگی از منظر جامعه شناسان سبک‌هاي زندگی هر چند در تاریخ فکری مغرب زمین اصطلاحی  نوپدید به شمار نمي‌ آید وشاخه‌هاي متفاوت علوم انسانی زیرا فلسفه وروانشناسی در قالب اصطلاحاتی  مشابه کم وبیش به آن پرداخته اند ظهور خود را به عنوان اصطلاحی فنی مدیون تاسیس جامعه نسبت به سبک زندگی بشر ماقبل مدرن همراه می باشد .به اظهار دیگر این حس که در اندیشه‌هاي زیمل ووبر بازنمایی شده می باشد مقدمه مسئله بندی سبک زندگی در جامعه شناسی به حساب مي‌ آید، برای پیشگامان

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌