پایان نامه در رابطه با : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-6-2-  هويت اجتماعی

تعریف مفهومی:هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علائم،آثار مادی ،زیستی فرهنگی و روانی می باشد که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، اهلیتی از اهلیت دیگر و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر متصور مي‌ گردد که محتوا و مظروف این ظرف به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد و هم شکلی تداوم و استمرار یکپارچگی و عدم تفرقه می باشد.(محرمی، 1389)

تعریف عملیاتی: هویت اجتماعی  در این پژوهش عبارت می باشد از هر آن چیز که از طریق پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) بدست آورده شده می باشد.

1-6-3-  ادراك خدا

تعریف مفهومی:”ادراک خدا” (تصویر خدا)  یک مدل کارکردیِ درون روانی می باشد که فرد، “خدا”  را به آن گونه و در آن قالب متصور می‌گردد. (گاتیس[1]،2011). ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی – عاطفی می باشد که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته می باشد و در سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ گردد این الگو جهت گیری  رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند(لاورنس،[2]2010)

تعریف عملیاتی: ادراک از خدا در این پژوهش عبارت می باشد از هر آن چیز که از طریق پرسشنامه ادراک از خدا بدست آمده می باشد.

 

 

 


 

[1] .gaatees

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌