پایان نامه در مورد : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 یکی از مؤلفه هاي مهم معنویت تصور از خداست. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تصور از خدا یک الگوي درونی روانشناختی از تصورات فرد در مورد خداست. درواقع یک فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، مي‌ باشد. (لاورنس[1]، 2013) ادراک از خدا یک مدل کارکردی درون روانی می باشد که فرد خدا را به آن گونه و در قالب متصور مي‌ گردد.ادراک از خدا نه فقط یک ساز روانی در ارتباط با هوش معنوی افراد می باشد بلکه مي‌ تواند نشان دهندة درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی و میزان بلوغ روانی و در نگاهی ژرفتر تمامیت شخصیت فرد باشد.در حالیکه افکار واندیشه‌هاي افراد در مورد خدا که مستقیمآ از آموزه‌هاي مذهبی نشآت مي‌ گیرند و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل مي‌ شوند اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دستیابی می باشد اما دستیابی به سطح تصور و تصویر افراد از خدا یا همان ادراک فرد از خدا کاری دشوار می باشد.(گاتیس ،[2]2007 )ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی- عاطفی می باشد که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته و در سرتاسر زندگی همگام با رشد  و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید مي‌ گردد این الگو جهت گیری ،رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه ای مستقیم از آخرین سطح ادراکی فرد در مسائل انتزاعی و امور ماورایی می باشد.همچنین در صورتیکه صحبت از شناخت افراد وشخصیت ایشان در میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با مطالعه آن بر بسیاری از خصایص روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی بر آن دست یافته بسیار مهم می باشد (گاتیس، 2007).

1-4-  اهداف پژوهش

1-4-1-  اهدف کلی

تعین ارتباط بين ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجويان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان دره شهر

1-4-2-  اهداف جزیی

تعین ارتباط بین سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین مولفه هاي مختلف سبك زندگي و  هويت اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین سلامت جسماني و هويت  اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین پيشگيري از بيماري ها و هويت  اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین سلامت روانشناختي و هويت  اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین پيشگيري از حوادث و هويت  اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین سلامت محيطي  و هويت اجتماعی و ادراك از خدا

تعین ارتباط بین هويت اجتماعی و ادراك از خدا

[1] .lawrence

[2] . gaatees

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌