دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

تکه ای از متن پایان نامه :

 -3-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي گردد:

1- تبيين ارتباط بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبيين ارتباط بين قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبيين ارتباط بين اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبيين ارتباط بين هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبيين ارتباط بين شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبيين ارتباط بين تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-5-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش

قلمرو زمانی انجام پژوهش از سال 1387 تا سال 1392 در نظر گرفته شده می باشد.

1-5-3- قلمرو مکانی پژوهش

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این پژوهش تهران می باشد.

 

1-6- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش

ریسک اعتباری: ریسک ناشی از عدم پرداخت بدهی اعتبار گیرندگان که پرداخت بدهی های خود را رعایت نمی کنند معمولا به عنوان ریسک اعتباری اشاره شده، در این پژوهش ریسک اعتباری از نسبت های مالی که با 5/95 درصد اطمینان شرکت ها را به احتمال عدم بازپرداخت خیلی زیاد، ضعیف و صفر تقسیم کرده می باشد نیز بهره گیری می گردد.

 

 

 

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

دسته بندی : دسته‌بندی نشده