پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

پژوهش ها کوشش برای فهم جنبه‌هاي تحولی مفهوم خداوند نوعا بر تحول شناختی فرد متمرکز گردیده می باشد.(گلدمن،[1] 2007)به نظر اسپلیکا[2] و همکاران (2010 )در گروه دیگری از دیدگاه ها و پژوهش‌هاي این حوزه مثلآ( بالرو و فکل[3] 2010) هر سه  به نقل از اسپلیکا و همکاران (20011 )گرایش به این جهت می باشد که بر تغیرات کلی تفکر تمرکز گردد و اعتقاد کلی بر آن می باشد که برداشت کودکان از مفهوم خدا به تدریج با افزایش سن از مفاهیم و مصادیق عینی به مفاهیم انتزاعی تر و پیچیده تر تحول مي‌ یابد.(چاوشیان، 1389).

هارمز(2012) به سه مرحله در تحول مفهوم خداوند اشاره مي‌ کند.

نخست: مرحله فرشته پنداری (6-3 سال) که کودکان در این مرحله تفاوت ناچیزی بین خداوند و فرشتگان ادراک مي‌ کنند .هارمز معتقد می باشد به تدریج و با گسترش ظرفیت شناختی کودک تصویری که او در ذهن خود از خداوند نقاشی کرده اند هم عینی تر مي‌ گردد و هم شباهت بیش تری به بشر ها پیدا مي‌ کند.او این مر حله را که در کودکان 6 تا 11 سال دیده مي‌ گردد مرحله واقع بینی مي‌ نامند و معتقد می باشد کودکان در این مرحله برای معرفی خداوند به دیگران به راحتی از سمبل‌هاي مذهبی بهره گیری مي‌ کنند.در رویکرد هارمز مرتبط مي‌ گردد .تصورات ذهنی که کودک  از خود وسایر افراد با اهمیت زندگی خود که از تعاملات مشاهده وتجربه شده کودک با مراقبانشان حاصل شده می باشد دارد ادراک و رفتارهای کودک رادر موقعیت‌هاي تازه وروابط تازه کنترل مي‌ کند یعنی این تصورات ارتباط کودک با خدا را تابع خود مي‌سازد (سروستانی،1391).

دیدگاه کپاتریک درخصوص ارتباط دلبستگی ومذهب منبعی غنی برای تحقیقات تجربی فراهم آورده می باشد، برای مثال این اعتقاد هست که نظریه دلبستگی با فهم مفهوم سازی خداوند رفتارهای مذهبی مانند دعا کردن وزمزمه کردن برای خود در ارتباط می باشد . همچنین میان تجربیات مذهبی وعشق رمانتیک نیز ارتباط هست . به اعتقاد کپاتریک (2007) بزرگسالانی که در روابط عاشقانه خود دلبسته ایمن هستند تعهد مذهبی بیشتر وتصویر مثبت تری از خداوند گزارش کرده اند پاسخ گویان مضطرب دوسو گرا احتمال دارد که خود را بیشتر به صورت یک نور تصور کنند وپاسخ گویان اجتنابی اعتقاد بیشتری دارند که بشر نمي‌ تواتند  معرفتی نسبت به خدا وجهان آخرت داشته باشد  (کیر کپاتریک[4]،2013).

[1] .goldmam

[2] .Splika

[3] .balero&fekell

[4]. Kirkpatrick

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌