دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

تکه ای از متن پایان نامه :

 معاصرین موضوع دیه‌ی اعضای داخلی تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مطالب و نوشته‌هایی که در این زمینه هست به توضیح زیر می باشد:

1- کتاب «توضیح اخصر المختصرات» تألیف«ابن جبرین». ایشان در این کتاببه صورت بسیار مختصر و بدون اظهار ادله و نظر مذاهب، تنها به این مطلب اشاره می‌کند که در میان فقهای معاصردر مورد این مسئله اختلاف نظر هست و به اظهار دیدگاه خود در مورد موضوع اکتفا می‌کند.

2- «الشرح الممتع علی زاد المستقنع»:مؤلف این کتاب،«محمد صالح العثيمين» تنها به این امر اشاره مي‌كندکه جنایت بر دو کلیه بر طبق قاعده‌ی اعضای یکی و دو تایی موجب دیه‌ی کامل می باشد.

ساختار پژوهش

پژوهش حاضر شامل مقدمه و چهار فصل می باشد. فصل اول با عنوان «تحلیل مفاهیم و کلیات» به تحلیل مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش، مانند مفهوم دیه و مفاهیم مرتبط با آن، مفهوم عضو، عضو داخلی، جوف و جائفه می‌پردازد، همچنین مشروعیت دیه و حکمت تشریع و پیشینه‌ی تاریخی آن را مورد مطالعه قرار داده می باشد. فصل دوم با عنوان «اسباب و علل وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت» اسباب دیه، ارش و حکومت، مانند قتل و جنایت بر کمتر از نفس و علل وجوب دیه، ارش و حکومت را مورد مطالعه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «دیدگاه فقهاءو علت های آن‌ها درمورد دیه‌ی اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی» دیدگاه فقهاء در خصوص تعلق یا عدم تعلق دیه‌ی مقدر به اعضای داخلی بدن و علت های و مستندات آن‌ها را مورد مطالعه قرار داده می باشد. و در نهایت فصل چهارم، که در آن رأی راجح از میان آراء مذاهب اظهار می‌گردد.

 

 

 

مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه