دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بشر به آن رجوع کرده می باشد اهمیت کلی خود را از دست داده می باشد ودر عرض مابقی  مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده می باشد ودر واقع به طور کلی از لحاظ ساختاری منابع جهان مدرن متعدد تر از منابع سنتی هستند ودر بعضی موارد با آنها تفاوت دارند (گیدنز،1388).

پس هویت برساخت عصر جدید زاده تجدد و نهادهای امروزین می باشد وهویت اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با در نظر داشتن موقعیت ها واوضاع واحوال اجتماعی ونیز خود آگاهی شکل مي‌ گیرند به عبارت دیگر خود آگاهی بر خود هویت شخصی زمینه بروز هویت اجتماعی می باشد. (ذوالفقاری وسلطانی، 1389 ) این هویت‌هاي جدید به میزان‌هاي مختلف با سنت دارای زاویه هستند بر این اساس کسانی که دارای سبک‌هاي سنتی تر هستند دارای هویت‌هاي سنتی تر خواهند بود وسبک‌هاي زندگی مدرن با هویت‌هاي

اجتماعی مدرن همخوانی خواهند داشت .

هدف این پژوهش شناخت معیارهاو متغیرهای مختلف هویت اجتماعی و ادراک از خدا و میزان تاثیر آنها بر سبک زندگی که از نظر کارکنان اساتید ودانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند، مي‌ باشد .

دراین پژوهش  پس از شناخت مولفه‌هاي  مختلف سبک زندگی و میزان اهمیت وتاثیر آنها برروی دومتغیر هویت اجتماعی وادراک از خدا پرداخته خواهد گردید تامیزان همبستگی متغیرهای فوق برهمدیگر مشخص گردد.

مطالعه وشناخت این معیارها به علاوه که باعث خواهد گردید تا بتوان نظر آزمودنی ها رادر مورد مولفه‌های مورد مطالعه با هم مقایسه نمود، منجر به رسیدن به تعدادی شاخص و نقطه نظر در مورد سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش خواهد گردید وبا بهره گیری از آن مي‌ توان نمای کلی از وضعیت گرایشات فرهنگی در این شهرستان بدست آورده اما در نهایت هدف اصلی پژوهش رسیدن به این پرسش می باشد که به واقع تاثیر هویت اجتماعی وادراک از خدا بر سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر به چه میزان بوده می باشد.متاسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی‌هاي فرهنگی – اجتماعی در این شهرستان سازمان جهانی بهداشت[1]( 2012 ) سبک زندگی سالم را ، کوشش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده می باشد. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی می باشد که سلامت جسمي‌ و روانی بشر را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی می باشد. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب می باشد، و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش هاي یادگیري و مطالعه، و معنویت می باشد.

1.world health orgaizaion

 

 

 

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه ارتباط بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌

دسته بندی : دسته‌بندی نشده