دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

تکه ای از متن پایان نامه :

 • تحلیل گران رتبه بندی کننده بایستی با انتشار دهنده اوراق ارتباط مداوم داشته باشند.
 • رتبه بندی شرکت به صوذت فصلی صورت گرفته و اعلام می گردد
 • مجلات و مطبوعات نیز رتبه های به روز شده را مرتباً به اعلام عموم می رسانند.

  2-4-8-6- بعضی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

بطور کلی متداول ترین فنون اندازه گیری ریسک اعتباری به توضیح زیر می باشد:

 • فنون اقتصاد سنجی
 • مدل شبکه های عصبی
 • تکنیکهای بهینه سازی
 • سیستمهای خبره یا سیستمهای مبتنی بر قواعد
 • سیستمهای ترکیبی
 • سیستمهای رتبه بندی اعتباری

    2-4-8-7- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری

این فنون شامل مدلهای رگرسیون چند متغیره، تحلیل ممیزی و تحلیل پروبیت می گردد. در کلیه این مدلها احتمال عدم بازپرداخت یا صرف زیان عدم بازپرداخت وامها بعنوان متغیر وابسته و نسبتهای مالی و سایر شاخصهای کمی و کیفی از قبیل مدیریت، رقابت و … بعنوان متعیرهای مستقل ( یا متغیرهای توضیح دهنده) مدل محسوب می شوند.

  2-4-8-8- اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري

همانند ريسك بازار، بررسي‌هاي ريسك اعتباري را مي‌توان در دو سطح انجام داد:

 1. بررسي وام‌ها و مشتريان به‌صورت انفرادي كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار می باشد؛
 2. بررسي ريسك اعتباري سبد وام كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار می باشد.

بانك‌هاي موفق در سطح جهان، سيستم‌هاي اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري متناسب خود را توسعه مي‌دهند. چنين سيستم‌هايي مديران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصميمات اعتباري ياري مي‌دهد؛ تصميماتي كه بر پايۀ ارزيابي‌هاي كيفي و كمّي وام‌هاي انفرادي و سبد اعتباري بانك قرار دارد.

 

 

 

 

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری