پایان نامه رایگان درباره دانشگاه تهران

الريات، چاپ هفتم1426ه ق) 60. سلاّر( قاضي حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمي، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، ‏( قم : ‏منشورات الحرمين، چاپ اول ‏1404 ه ق ) 61. سنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج7، جزء 2، ( بيروت : دار احياء التراث ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دارايي هاي منقول “، نشريه صنعت بيمه، شماره 46 145. يقيني، محمد رضا، ” بررسي مباني فقهي بيمه “، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام ، 1379 ش العنوان: دراسة فقهية للتأمين علي الحياة من وجهة نظر الفقه الإمامي الباحث: رضا ميرزاخاني الاستاذ المشرف: الدکتور حسينعلي سعدي ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ اقساط پرداختي باشد ، ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام صادق، عقد اجاره، طلاق

مطلب را اين طور بيان مي دارد که: ” لا دليل علي عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع “.432 ميرزاي قمي (ره) نيز مي فرمايد: ” پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

ديگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بيگانه بوده و سود و زياني نمي برند. اثر مترتب بر اين اصل، با اين عموميت و اطلاق، بي اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ايرادي که در اين موضوع به بيمه عمر وارد مي شود اين است ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

تعهد به نفع ثالث يکي از عوضين قرار گرفته است. بنابراين تعهد به نفع شخص ثالث، فرعي و خارج از اصل تعهد طرفين عقد نيست و لذا از راه ايقاع ممکن نبوده و نياز به يک پايه قراردادي دارد. برخي نيز ماهيت حقوقي بيمه عمر به نفع ثالث را ” ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره طلاق، شخص ثالث، صحت معامله

هايي نيز وارد شده است که ما در اين جا به دليل جلوگيري از اطاله مطلب، از بيان آن ها صرف نظر مي نماييم. با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و اين که همه آن ها درباره تنجيز و تعليق عقد، عموميت دارند، اثبات بطلان عقد ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره شخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

شرط كرده اند و بسياري از فقهاء نيز گروگذاري را در صدق اين مفهوم شرط كرده اند. شيخ انصاري (ره) قمار را به چهار قسم اساسي تقسيم مي‏كند و مي فرمايد قمار يا با وسايل مخصوص قمار و با برد و باخت است و يا با وسايل مخصوص قمار و ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره غرري، تأمين، "

روايت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در ساير معاملات و قراردادها نيز جاري مي شود.282 روايتي نيز داريم که پس از آن که نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم از بيع منابذه و ملامسه و بيع حصات را ذکر مي کند، سپس ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطري که متوجه سرمايه بيمه گر مي باشد نيز خطري است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه مي دانند و درنتيجه موجب غرري شدن معامله نمي شود. اجماع مذکور نيز در مورد بيع و عقود ديگر ثابت نيست و ادامه مطلب…