مقالات و پایان نامه ها

خوراکی های جشن تولد – بوجود آوردن یک شب خوشمزه برای کودکان

داشتن فرزند موهب لذت بخشی است. یکی از چالش های این موهبت الهی برگزاری جشن تولد برای فرزندانمان است. اتفاقی که هر سال دغدغه ای جدید را برای والدین بهمراه دارد. آنها برای برگزاری یک Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رویکرد روانشناختی در مدیریت درد

رویکرد روانشناختی در مدیریت درد ارزیابی ها و باورهای شخصی، واکنش های هیجانی، رفتارهای مقابله با استرس و عوامل زمینه ای اجتماعی از اهداف اولیه مداخلات روانشناختی است. آموزش مهارت های مقابله ای[1] آموزش مهارت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

موانع توسعه روستايي در ايران

موانع توسعه روستايي در ايران تصميمات بعد از جنگ جهاني دوم نظير ايجاد قطب­هاي توسعه­روستايي نظام اقتصادي در چارچوب بازار، سياست قيمت­گذاري محصولات کشاورزي، اصلاحات اراضي و برنامه­هاي چند ساله توسعه باز به روستاها فايده­اي Read more…

By 92, ago