مقالات و پایان نامه ها

عوامل موثر بر افشاي اطلاعات

عوامل موثر بر افشاي اطلاعات همانطور كه مطرح شد تئوري­ها و نظريات مختلفي به بررسي شيوه هاي افشا توسط شركت­ها پرداخته­اند. بر اساس اين مباني نظري و تحقيقات پيشين برخي از  خصوصيات و ويژگي­هاي شركت­ها Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

روشهاي اندازه گيري رضايت مشتري

روشهاي اندازه گيري رضايت مشتري روشهاي اندازه گيري رضايت مشتري را مي توان به دو دسته عمده تقسيم نمود: 1-روشهاي عيني 2-روشهاي نظري يامفهومي روشهاي عيني­ روشهايي­ هستند كه از طريق اندازه گيري شاخصهايي كه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تاثیر سیستم بازخورد مناسب در پیشبرد نظام مدیریت

تاثیر سیستم بازخورد مناسب در پیشبرد نظام مدیریت در فرآیند سیستم بازخورد مناسب، متغیر موجب تقویت رشد یا اضمحلال آن فرآیند می‌شود. این ساختار، فرآیند را به گونه‌ای سازماندهی کرده است که تغییری در یک Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

راه هاي افزايش کسب کارمزد

راه هاي افزايش کسب کارمزد ارايه خدماتي که به اخذ کارمزد منجر مي‌شوند اغلب کاربر و مهارت طلب هستند. بنابراين انجام دادن اينگونه خدمات معمولاً هزينه‌هاي عملياتي بانک را افزايش مي‌دهند. چنانچه نسبت کارمزدهاي اخذ Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

چالش‌ها و موانع اجراي مؤثر استراتژي‌ها از ديدگاه صاحبنظران

چالش‌ها و موانع اجراي مؤثر استراتژي‌ها از ديدگاه صاحبنظران: موضوعاتي كه ذكر شد، جدي و بالقوه بوده و مانع اجراي استراتژي هستند. با اين وجود، هنوز چالش‌ها و موانع ديگري نيز وجود دارند كه از Read more…

By 92, ago