مقالات و پایان نامه ها

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی (شرکت) عملکرد سازمانی یکی از مهم‌ترین سازه‌های مورد بحث در پژوهش‌های مدیریتی است و بدون شک مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت‌های تجاری به حساب می‌آید. ولی به طور کلی در خصوص این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین

تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین در بانکداری نوین( علاوه بر انجام فعالیت­های واسطه­گری) عملیات تجهیز منابع مالی از طریق فعالیت­های ذیل انجام می­گردد: 2-2-4-3-1 تجهیز منابع مالی از طریق بانک­داری بین­المللی و چند ملیتی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل تأثير گذار بر یادگیری سازمانی

عوامل تأثير گذار بر یادگیری سازمانی رهبر انديشمند – مغز و انديشه رهبران انديشمند منشأ پيدايش سازمان هاي يادگيرنده است. بايد رهبري انديشمند وجود داشته باشد تا سازماني يادگيرنده به وجود آيد. مقصود از رهبر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مهم ترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمانها در تحقّق عدالت

مهمترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمانها در تحقّق عدالت موانع توسعه عدالت متعدّد بوده و با هم رابطه پيچيده اي دارند. مهمترين عوامل مؤثّر بر عدم موفّقيّت سازمان ها در تحقّق عدالت را در Read more…

By 92, ago