مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (693)

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— 74 بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— 75 1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–76 2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77 3-1) موانع فسخ ———————————– 81 1) تلف مال معیوب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (686)

1-2 ارزیابی عملکرد161-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی162-1-2 ارزیابی متوازن173-1-2 کارت ارزیابی متوازن172-2 رضایتمندی191-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی191-1-2-2 مدیریت بازاریابی192-1-2-2 بازاریابی خدماتی203-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی202-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان221-2-2-2 تعریف مشتری222-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری233-2-2-2 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (687)

1-2 ارزیابی عملکرد161-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی162-1-2 ارزیابی متوازن173-1-2 کارت ارزیابی متوازن172-2 رضایتمندی191-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی191-1-2-2 مدیریت بازاریابی192-1-2-2 بازاریابی خدماتی203-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی202-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان221-2-2-2 تعریف مشتری222-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری233-2-2-2 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (678)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1مقدمه2فصل اول:کلیات تحقیق1-1- مقدمه41-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق61-4-هدف پژوهش61-5- سوالات تحقیق61-6- فرضیه های تحقیق71-7- قلمرو تحقیق71-8- روش انجام تحقیق71-9- تعاریف واژه ها واصطلاحات7فصل دوم:مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش2-1 بخش اول : مدیریت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (680)

3-5) جامعه آماری، چگونگی نمونهگیری و نمونهها…………………………………………………….803-6) دادههای مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها…………………………………….813-7) طرح آزمون آماری فرضیههای تحقیق………………………………………………………………..843-8) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….87فصل 4 : تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………894-2) آمار توصیفی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (681)

3-4-3- جرم موثر253-4-4- مسافت آزاد میانگین253-4-5- سطح فرمی و پارامترهای مرتبط با آن263-4-6- چگالی حالات سیستم273-4-7- مقاومت الکتریکی283-4-7-1- علت مقاومت293-4-7-1-1- در فلزات293-4-7-1-2- در نیمههادیها و عایقها293-4-7-1-3- در مایعات یونی/الکترولیتها303-5- برخی از خواص و تعاریف در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (682)

2-2-7-3) تحلیل شکاف30بخش دوم:رضایتمندی322-3-2)تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی332-3-3)دلایل استفاده از خدمات باکیفیت بر رضایت352-3-4) مفهوم رضایت382-3-5) رضایت مشتری392-3-6) مزایای رضایت مشتری392-3-7) مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیند سازمان402-3-8) شاخص رضایت مشتری402-3-8-1) شاخص ملی رضایت مشتری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (683)

2-4-4-1 مصرف کننده422-4-4-2 شرکت‌ها (تولید کنندگان)422-5 شخصیت برند432-5-1 تعاریف شخصیت برند432-5-2 اهمیت شخصیت برند452-5-2-1 شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟452-5-2-2 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنند؟452-5-3 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند462-5-4 Read more…

By 92, ago