عوامل تسهيل­كننده خريد ناگهانی

عوامل تسهيل­كننده خريد ناگهانی

1- قيمت كم كالا[1]

2- داشتن نياز غيرضروري به كالا[2]: خريدار مي­تواند خريد كالا را به تعويق بيندازد. كالا هدف اصلي خريدار براي انجام خريد نیست.

3- توزيع انبوه كالا[3]

4- خود­خدمتي[4]

5- تبليغات گسترده براي كالا[5]

  • جلوه فروشگاه[6]: چينش و موقعيت قفسه­ها، ترفيعات ويژه فروش داخلي فروشگاه و بسته‌بندي متمايز كالاها

7- عمر كوتاه كالا[7]

8- اندازه كوچك يا وزن كم كالا با قابليت حمل آسان آن براي خريدار[8]

9- قابليت نگهداري و ذخيره آسان كالا[9]: توانايي و قابليت نگهداري و ذخيره آسان براي آن قلم كالا. براي مثال خريدار به‌صورت ناگهانی تصميم مي­گيرد بستنی يك كيلويی بخرد اما به خاطر مي­آورد كه در يخچالش جايي براي نگهداري آن ندارد.

در حالت كلي خريد ناگهانی با سهولت و آساني خريد پيوند خورده­ است. بازاريابان تلاش قابل ملاحظه­اي را انجام داده­اند تا عمل خريد را براي مصرف‌كنندگان به‌صورت يك فرايند سهل و آسان در­آورند. به‌عنوان‌مثال بوجود آوردن فروشگاههايي با امكان خريد به­صورت خود خدمتي، مراكز خريد داراي محل‌هايي براي پارك خودرو، مراكز خريد شبانه­روزي (24 ساعته) و تعداد ديگري از اين قبل نوآوري­ها، با اين هدف به­وجود ­آمدند كه عمل خريد را براي خريداران به امري سهل­الوصول تبديل كنند.

خريد ناگهانی در حال توسعه و گسترش است. شايد به اين خاطر كه خريداران روش­هاي خلاقانه­اي كه بازاريان براي آن‌ها جهت سهولت در امر خريدشان در نظر گرفته­اند قبول كرده و خود را با آن‌ها سازگار ساخته­اند (روک و فیشر, 1995).

[1].Low Price

[2].Marginal Need for Item

[3]. Mass Distribution

[4]. Self-Service

[5].Mass Advertising

[6].Prominent Store Display

[7].Short Product Life

[8].Small Size or Light Weight

[9].Ease of Storage