مزایا و معایب بسته بندی

مزایای بسته بندی

– کارایی بهتر و سهولت مصرف

– شکل مهندسی بهتر و در نتیجه چیدمان و نظم بیشتر

– امکان نگهداری و حفاظت کالا در برابر عوامل فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی به مدت طولانی

– حمل و نقل راحت ترو کاهش احتمال آسیب دیدگی برای حفظ از عوامل مختلف محیطی

– توزیع بهتر

– فروش بیشتر

– امکان شمارش دقیقتر و سریعتر بصورت اتوماتیک

– تقلیل ضایعات

– کمک به خرید آگاهانه توسط مصرف کننده باتوجه به ارائه اطلاعات کافی و دقیق توسط برچسب های بسته بندی

– کمک به افزایش سطح درآمد و اشتغال بویژه در کشور ما، با توجه به نوپا بودن این صنعت می تواند در جذب نیروی انسانی و افزایش اشتغال نقش موثری را ایفا نماید.

– کمک در جهت حفظ محیط زیست: با کمک بسته بندی مناسب و استفاده از مواد اولیه تجزیه پذیردر بسته­بندی می­توان از حجم زباله­های اضافی جلوگیری نمود و با امکان بازیافت مجدد از طریق تکنولوژی پیشرفته به حفظ و نگهدازی محیط زیست کمک نمود.

2-7. معایب بسته بندی

– افزایش هزینه ها در بسته بندی کالاهای تجملی

– عدم بازیافت و تجزیه برخی مواد مصرفی در بسته بندی و در نتیجه آلودگی زیست محیطی

– اتمام منابع

– نحوه از بین بردن ضایعات و پسمانده؛ مشکلات ناشی از اتمام برخی از منابع طبیعی و دشواری های مربوط به دفع زباله ها و پسمانده، بسیاری از صنایع بسته بندی را ترغیب کرده تا میزان مصرف برخی از مواد را کاهش داده و استفاده از قوطی­ها و مواد مصرف شده را در برنامه کار خود قرار دهند. (علمی،1373)