مزیت تولید گوشت طیور و تخم مرغ

مزیت تولید گوشت طیور و تخم مرغ

با توجه به خصوصیات پرورش طیور در مقایسه با پرورش دام برای تامین پروتئین، جمعیت کشور رو به افزایش و با در نظر گرفتن خصوصیات اقلیمی وجغرافیایی و محدودیت پوشش گیاهی ایران،برخی از صاحب نظران بر این باورند که تامین کمبود پروتئین حیوانی از طریق گوشت قرمز، بسیار مشکل وحتی غیر ممکن است و برعکس تامین آن از محل گوشت طیور و تخم مرغ ،اقتصادی و به صرفه می باشد.دلایل مزیت تولید گوشت طیور و تخم مرغ در شرایط کنونی ایران از دید کارشناسان مورد اشاره به شرح ذیل می باشد:

2-3-8-1- سرعت تولید

وزن جوجه گوشتی در مدتی کمتر از 50 روز،50 برابر و آماده عرضه به بازار می شود.این امر علاوه بر دسترسی به سریعتر پروتئین ،بازگشت سریع سرمایه را در پی دارد تولید تخم مرغ نیز از چنین سرعتی برخوردار است .برخی از نژادهای مرغ تخمگذار در ایران در مدتی کمتر از 5 ماه به مرحله تخم گذاری می رسند و سالانه حدود280 تا300 عدد تخم مرغ می گذارند.به طور متوسط هر مرغ تخم گذار در سال ، نیمی از مصرف پروتئین مورد نیاز یک انسان بالغ را تولید می کند.

2-3-8-2- کم بودن افت پس از کشتار

در طیور به مناسبت کوتاه بودن دستگاه گوارش و نیز سبک بودن اسکلتها و استخونها،میزان ضایعات و افت پس از کشتار به مراتب کمتر از سایر دامهاست .برای نمونه افت لاشه پس از کشتار در طیور 25 درصد ودر گوسفند 50درصد است .میزان افت از نظر استخوان هنگام مصرف طیور 12 تا 17درصد می باشند.در حالی که گوسفند بسته به سن وچاقی از 17 تا35درصد افت استخوان دارد.

2-3-8-3- سهولت تغذیه

برای پرورش طیور تخمگذار وگوشتی احتیاج به مراتع و یا کشت علوفه و امثال آن نیست .بلکه با حجم خوراک کمتر ، میتوان مقدار زیادی گوشت وتخم مرغ تولید کرد.

2-3-8-4- نیاز به فضای محدود برای پرورش طیور

امروزه در بیشتر نقاط جهان پرورش طیور در محیط بسته و کاملا محدود انجام می گیرد،به گونه ایی که در یک متر مربع فضای مدرن پرورشی ،حدود 50 تا 100 قطعه جوجه گوشتی پرورش داده می شود.ناگفته پیدا است در صورت عدم توجه به تولید خوراک مرغ در داخل ،واردات این مواد ، به شیوه معمول و جاری ادامه خواهد یافت و به وابستگی بیشتر به خارج منتهی خواهد شد.جهت توسعه مرغداریها ،گذشته از تهیه مرغ مادر نیاز به توسعه وکشت اقلام علوفه ای،ایجاد کارخانه تهیه خوراک طیور و امکانات دامپزشکی و بهداشتی میباشد.(اوحدی نیا،1362،اصول مرغداری و بیماریهای طیور)