No Image

روش گردآوري داده ها

نوامبر 5, 2018 92 0

روش گردآوري داده ها در اين تحقيق داده هاي ثانويه (داده‌هاي كه قبلا توليد شده و در منابع موجود قابل دسترسي است) از طريق روش […]

No Image

ارزيابي طرف مقابل در مذاکره

نوامبر 5, 2018 92 0

ارزيابي طرف مقابل: موضوع مذاكره طرف مقابل، كه قطعاٌ داراي نقاط قوت و ضعف است، از هر نظر بايد بررسي كنيد. نقاط ضعف را شناسايي […]

No Image

بررسي فرش ايران از لحاظ زماني

نوامبر 3, 2018 92 0

بررسي فرش ايران از لحاظ زماني 2-1-3-1- قاليبافي در عهد هخامنشي در عهددرخشان هخامنشي، ذوق سرشار و سليقه متين هنروران ايراني براي بافت و طراحي […]

No Image

عوامل تسهيل­كننده خريد ناگهانی

نوامبر 3, 2018 92 0

عوامل تسهيل­كننده خريد ناگهانی 1- قيمت كم كالا[1] 2- داشتن نياز غيرضروري به كالا[2]: خريدار مي­تواند خريد كالا را به تعويق بيندازد. كالا هدف اصلي […]

No Image

ابعاد رفتارشهروندی سازمانی

نوامبر 3, 2018 92 0

ابعاد رفتارشهروندی سازمانی ادبیات کثیری حول محور رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد که در آنها به مفهوم سازی های متعددی از رفتار شهروندی سازمانی پرداخته […]